XIII Klaudia Taevi nimelise konkursil osalemise tingimused (2023. aastal)

XIII Klaudia Taevi nim. noorte ooperilauljate konkurss toimub 10 – 15 September 2023 Pärnus.

Konkursile registreerumine algab 1. aprillil 2023:
- naistele kes on sündinud pärast 16. septembrit 1992
- meestele kes on sündinud pärast 16. septembrit 1989

Konkursil on kokku VIIS vooru:

I VOOR (ettelaulmine)
Esimeses voorus osalemiseks on kaks võimalust (A ja B):

A - OTSEESINEMINE (soovituslik) -

Ettelaulmised toimuvad aprillist juunini 2023. Kõik üksikasjad teatatakse igale registreerunud osalejale personaalselt.

Otseesinemistele registreerumise tähtaeg on 10 päeva enne valitud esinemiskuupäeva.
Teavet vabade esinemiskuupäevade kohta leiab SIIT

Lauljad peavad esitama kaks erineva iseloomuga teost klaveri saatel. Vähemalt üks neist peaks olema ooperiaaria. Valitud teoseid saab (kuid mitte tingimata) esitada ka hilisemates voorudes.

NB! Kogu esinemisaja kestus peab mahtuma 10 minuti sisse.

B - ESINEMINE VIDEOSALVESTUSE KAUDU -
Videosalvestuste registreerimistähtaeg on 12. juuni 2023:

Salvestused peavad sisaldama vähemalt kahte erineva iseloomuga teost. Vähemalt üks neist peaks olema ooperiaaria. Valitud teoseid saab (kuid mitte tingimata) esitada ka hilisemates voorudes.

NB! Märkida tuleb teoste pealkirjad ja salvestuse kuupäev! Kahe salvestuse kogupikkus peab olema vähemalt 6 minutit.

Tulemused tehakse teatavaks enne 12. juulit 2023 konkursi kodulehel ja Facebookis, aga ka e-posti teel valituks osututele.

Valituks osutuvad lauljad (nii A kui ka B variandis) peavad oma osalemist konkursi järgmistes voorudes kinnitama hiljemalt 12. augustiks 2023. Igale valitud lauljale saadetakse küsimustik lisainfoga, mis tuleb tagasi saata ankeedis kajastatud kuupäevaks!

II VOOR (lavalolek ja esmamulje)
II voorus osaleb vähemalt 36 valitud lauljat. Nad esitavad klaveri saatel kaks teost:

  • ühe lühikese 18. sajandi aaria (Bachist Mozartini kaasa arvatud), mille võistleja valis. Teos ei pea olema üks järgmistest voorudest määratud aariatest.
  • ühe lühikese ooperi- või opereti aaria (ka arietta, ariosoo, kupletid jne). Teos ei pea olema olla üks järgmistest voorudest määratud aariatest.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja sealt maha liikumisega peab olema minimaalselt 6 minutit, kuid ei tohi ületada 9 minutit! Žüriil on õigus lõpetada osaleja esinemine, kui see ületab lubatud aega.

III VOOR (muusikaline maitse ja intelligentsus)
III voorus osaleb maksimaalselt 26 lauljat. Nad esitavad kaks või kolm teost klaveri saatel:

  • kaks värssi ("couplets") Franz Schuberti "Ave Mariast"** saksa keeles. Transponeerimine on lubatud.

* Lauljad peavad esitama kaks lugu, juhul, kui ühe loo kestus on alla 2,5 minuti.
** Eesti helilooja loomingu ja Schuberti “Ave Maria” parima interpretatsiooni eest antakse välja eristipendiumid või väärt kingitused.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja sealt maha liikumisega peab olema minimaalselt 7 minutit, kuid ei tohi ületada 10 minutit! Žüriil on õigus lõpetada osaleja esinemine, kui see ületab lubatud aega.

IV POOLFINAALVOOR (artistlikud oskused)
IV voorus osaleb maksimaalselt 16 võistlejat. Nad esitavad klaveri saatel kaks teost:

  • üks aaria või valik ooperist, oratooriumist, kantaadist või häälega orkestriteosest, mis on loodud pärast 1935. aastat.
  • üks ooperiaaria, mis on kirjutatud mis tahes perioodil, mis sisaldab ulatuslikku retsitatiivi (soovitavalt ooperistseen), mis ei ole lühem kui 5 minutit.

Need teosed ei pea kuuluma II või V vooru.

Pane tähele! Mõlema teose kogukestus koos lavale tuleku ja sealt maha liikumisega peab olema minimaalselt 8 minutit, kuid ei tohi ületada 12 minutit! Žüriil on õigus lõpetada osaleja esinemine, kui see ületab lubatud aega.

V FINAALVOOR
Viimases voorus valitakse maksimaalselt kuus võistlejat, kes esinevad koos orkestriga. Iga laulja valmistab ette neli ooperiaariat, mille saab valida konkursi repertuaari nimekirjast. Iga laulja esitab neist ainult kaks:

  • üks neljast ooperiaariast, mis on valitud laulja isikliku eelistuse järgi;
  • teise ooperiaaria valib žürii ülejäänud kolme variandi hulgast. Valiku teeb žürii ja see kuulutatakse välja igale finalistile vahetult pärast poolfinaalvooru.

Pane tähele! Lauljatel on soovituslik võtta teos konkursi repertuaari nimekirjast , kuid see ei ole kohutuslik, lauljad võivad valida ka aariaid, mida selles nimekirjas ei ole.

Igale finalistile võimaldatakse samal päeval, enne finaalvooru, 25-minutiline proov orkestriga.

PROOVID ja KLAVERISAATJAD

Pianisti kasutamine esimeses voorus maksab 15-30€, mis makstakse pianistile otse enne proovi algust sularahas.

Pianistile võimaldatakse TASUTA kuni 20 minutit ettevalmistust II ja III vooruks ning kuni 30 minutit IV vooruks. Lisaproovi aega (ka finaalvoorus) on võimalik kokku leppida isiklikul kokkuleppel pianistiga 10€ iga 5 lisaminuti kohta tasudes sularahas otse pianistile.

Pane tähele! Osalejad peavad ise esitama pianistidele selge ja hõlpsasti loetava noodikirja, mis tuleb saata e-posti teel vähemalt 2 nädalat enne konkursi II vooru.

Lauljal on lubatud kaasa võtta isiklik pianist.

REGISTREERIMISTASU ja SELLE TASUMINE

Registreerimistasu sõltub sellest, millise variandi kasuks laulja otsustab I voorus:
Variant A (otseesinemine) - €60
Variant B (videosalvestus) - €120

Registreerimistasu tuleb tasuda enne registreerimisvormi esitamist. Lisaks tuleb esitada ka maksekviitung. Makseviisid: pangaülekanne, krediitkaardiga PayPali kaudu.

NB! Eelmise konkursi (aastal 2021) II vooru valitud lauljatele kehtib allahindlus 50%.

LISATINGIMUSED

Lauljad peavad teoseid esitama peast.
Juba valitud teoseid ei saa pärast konkursi ametliku bukleti trükki minemist muuta. Erandkorras on teose valikuid võimalik muuta vaid žürii enamuse nõusolekul.

Žürii jätab endale õiguse teha mis tahes otsuseid, mida ametlikes eeskirjades ei ole muul viisil käsitletud, et tagada konkursi õiglane, tõhus ja korrapärane läbi viimine.
Kõik žürii poolt langetatud otsused on lõplikud.

Kõik I voorust valitud lauljad peavad 10. septembril viibima Pärnus, kus loositakse II vooru osalejate järjekord. Loosimise täpne aeg ja koht tehakse teatatakse eelnevalt.

Kui laulja ei täida konkursi reglementi, võidakse ta diskvalifitseerida.

Reisimine ja majutus
Lauljad vastutavad Eestisse sisenemiseks oma viisa hankimise eest ise (vt Eesti Schengeni viisataotluse nõuded)

Osalejatel on tungivalt soovitatav tagada piisav reisikindlustus. Konkursi korraldajad ei võta endale vastutust lauljaga võistluse ajal juhtunud õnnetuste eest.

Kõik osalejad peavad katma oma majutus- ja reisikulud ise. Konkursi korraldusmeeskond koostab erihinnaga hotellide/hostelite/külalistemajade nimekirja Pärnu linnas (ainult konkursil osalejatele).

Autoriõigustest
Kõik konkursivoorud on avalikkusele avatud ning neid võib salvestada ja edastada raadio või televisiooni kaudu. Lauljatel ei ole intervjuude, salvestiste ja saadete kohta rahalisi nõudeid. Samuti salvestatakse kõik voorud konkursi raames (või tehakse otseülekanne) ning need salvestised postitatakse konkursi propageerimiseks avalikult konkursi kodulehele ja sotsiaalmeedia kanalitesse (Youtube, Instagram, Facebook). Lauljatel ei ole õigust nõuda nende salvestiste eest tasu ega keelata nende avalikku esitamist. Erandjuhtudel võib laulja esitada ametliku taotluse video eemaldamiseks ja veenvatel asjaoludel võivad korraldajad selle ka heaks kiita.

Korraldajad garanteerivad, et lauljate poolt I vooru tarbeks saadetud videosalvestisi ei kasutata muuks otstarbeks peale II vooru kandidaatide valiku langetamiseks.

Riietumisstiil
Soovitame riietuda publikut austavalt. Finaaliks, naised: õhtukleit ja härrased: ülikond/smoking/frakk.